Om chefens betydelse för intraprenörens motivation

Forskarna är överens om att människor är mer kreativa, produktiva, engagerade och samarbetar bättre om de drivs av inre motivation. En av de mest berömda forskarna inom området kreativitet och motivation är Dr Teresa Amabile, Baker Foundation Professor och Director of Research, Harvard Business School.  Dr Amabile har vid flera tillfällen rankats som en av världens 50 främsta ”tänkare” på The International Thinkers50 list.

Tillsammans med psykologen och författaren Steven Kramer studerade Dr Amabile hur till synes vardagliga upplevelser på arbetsplatsen påverkar kreativa medarbetares inställning till sitt arbete. De presenterar resultatet i boken ”The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work” (2011). En bok som är flitigt citerad under senare år av bland annat författaren Daniel Pink. Och det är en av de böcker som jag har som viktig källa i mitt arbete med innovation och intraprenörskap, varför jag vill presentera delar av den här.

Deltagarna i Amabiles och Kramers undersökning var medarbetare som samtliga arbetade med viktig innovation i respektive företag. Under fyra månader skrev 238 medarbetare från sju olika företag dagliga anteckningar. Sammanlagt blev det cirka 12 000 dagboksanteckningar. Resultatet visar att vissa händelser och upplevelser på arbetsplatsen antingen leder till uppbyggande känslor hos individen som bidrar till ökad motivation eller så leder de till nedbrytande känslor inför arbetsuppgiften, med en negativ attityd och minskad motivation som följd. Och det framgår att chefens beteende har mycket stor betydelse för hur motiverade medarbetaren känner sig.

Forskarnas slutsats är att chefer kan bidra till att förbättra arbetsklimatet och främja utveckling i företaget genom att följa vissa ”framstegsprinciper”. De har sammanställt principerna i form av en samling tips för chefer som finns på engelska på http://progressprinciple.com/documents/Progress_Principle_Tips.pdf

Jag har översatt dem nedan:

Inse betydelsen av ett positivt förhållningssätt till arbetet (Understand That Inner Work Life Matters)

Inner Work Life/Förhållningssättet till arbetet är resultat av den ständiga strömmen av känslor, uppfattningar och drivkrafter som människor upplever i vardagen, utifrån att de reagerar på och skapar mening i händelser som sker under arbetsdagen.  Ett positivt förhållningssätt till arbetet innebär inte bara att medarbetarna trivs och är engagerade i sitt arbete, utan det leder även till bättre prestationer, inklusive större kreativitet och bättre produktivitet.

 Fira framstegen varje dag (Celebrate Progress Every Day)

Den enskilt viktigaste upplevelsen, som leder till ett positivt förhållningssätt till arbetet, är att utveckla känslan av att arbetet är meningsfullt även vid till synes små förbättringar eller “små vinster.” Detta är principen om framsteg. Men med tanke på de krav som ställs på arbete idag, är det lätt att bortse från dessa små steg framåt och istället fokusera på vad som återstår att göra. Ta en stund varje dag för att fira och erkänna de framsteg som du, dina kolleger och dina medarbetare har gjort varje dag.

 Handskas konstruktivt med motgångar (Deal With Setbacks Constructively)

Av alla de händelser som minskar det positiva förhållningssättet till arbetet, är motgångar den enskilt viktigaste. Men organisationer som arbetar konstruktivt med motgångar kan minimera deras negativa påverkan. Dessa företag tar snabbt tag i motgångar och tenderar att se dem som möjligheter att lära och utmaningar, snarare än som misslyckanden.

 Använd katalysatorer för att stödja framsteg (Supply Catalysts to Support Progress)

Katalysatorer stöder framsteg i arbetet. De innehåller åtgärder som att ge tydliga mål, processer för idéflöden, och tillräckliga resurser. Katalysatorer gör det möjligt för medarbetare att gå vidare i sitt arbete och därför är avgörande för både prestationer och förhållningssätt. Motsatsen till katalysatorer är hämmare, som tjänar till att hindrar utvecklingen. Vår forskning visade att de mest framgångsrika ledarna var lyhörda för deras teams framsteg och motgångar, och konsekvent stöttade framstegen varje dag.

 Ge näring och stöd till det positiva förhållningssättet (Supply Nourishers to Support Inner Work Life)

Genom att ge näring stöder man omedelbart det positiva förhållningssättet och det gör man bland annat genom att ge uppmuntran och erkännande. Eftersom detta stöder det positiva förhållningssättet leder det till bättre prestationer. Toxiner är motsatsen till näring; de leder till att förhållningssättet till arbetet ”förgiftas”.

 Bygg på framgång (Build on Progress)

Det kan vara optimalt att ge nya utmaningar när personer har gjort bra ifrån sig i en uppgift. Det beror på att deras positiva förhållningssätt, särskilt deras motivation för själva arbetet, sannolikt kommer att vara starkt på grund av framgången.

Belöna de mindre sakerna (Sweat the Small Stuff )

Till synes små händelser kan ha en stor inverkan på det positiva förhållningssättet. Vi fann att 28 % av de händelser som folk sa var av liten betydelse i själva verket hade en stor inverkan på deras förhållningssätt. Var medveten om att även små stegvisa förbättringar stöder det positiva förhållningssättet och att även och även små förluster kan vara demoraliserande.

Minimera de negativa (Minimize the Negative )

Negativa händelser är mer kraftfulla än positiva. Motgångar har en större negativ inverkan på känslor än framsteg, och de negativa effekterna av gifter tenderar att vara mer kraftfulla än de positiva effekterna av näring/stöd. Så, det är särskilt viktigt att minimera sannolikheten för negativa händelser och att hantera dem snabbt och effektivt när de inträffar.

Ta bort foten från gaspedalen – åtminstone ibland  (Take Your Foot Off the Gas – Once in a While)

Människor tenderar att vara mest kreativa under dagar av låg till måttlig tidspress, när de kan tänka, diskutera och utforska nya lösningar på komplexa problem. Den starka tidspressen är ganska vanligt i dagens organisationer – vilka kännetecknas av människor delar sin uppmärksamhet mellan alltför många olika uppgifter, snarare än att kunna fokusera på någon. Hög tidspress under långa tidsperioder påverkar både förhållningssättet och leder till dåliga resultat. Men när snäva deadlines är oundvikliga under korta perioder kan chefer stödja kreativiteten genom att få medarbetarna att inse att de har ett viktigt uppdrag och ge dem möjlighet att fokusera enbart på detta uppdrag.

 Skriv dagbok (Keep a Daily Journal)

Att skriva en dagbok med fokus på utveckling och motgångar kommer att hjälpa dig på många sätt. Det kommer att påminna dig om att fira framgångar. Det kommer att hjälpa dig att snabbt ta itu med motgångar. Det kommer att göra dig medveten om vad som fungerar och inte fungerar och kan hjälpa dig att upptäcka mönster att förstärka eller dämpa.

Related Posts

Inga resultat hittades.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed