Vi föreläser och utbildar ägare, styrelser, ledningsgrupper, HR, chefer och medarbetare i intraprenörskap och innovation. Våra coacher och mentorer ger stöd för personlig utveckling.

Birgitte föreläser om intraprenörens betydelse för hur företag och organisationer kan lyckas i en värld med ständig, kontinuerlig, förändring.

Hon beskriver hur intraprenörer och innovationsteam fungerar och hur de med sina speciella egenskaper och attityder har förmåga att skapa och driva utveckling och förändring. Och hur företag och organisationer med hjälp av rätt struktur, insiktsfullt ledarskap och ett positivt arbetsklimat kan stötta intraprenören och förändringsarbetet på ett framgångsrikt sätt.

I många företag och organisationer finns det både goda ekonomiska och personella resurser och medarbetare med idéer och stark innovativ förmåga. Men det är vanligt att initiativ till utveckling hindras av en inneboende tröghet och tveksamhet till förändring i organisationen.

Birgitte med kolleger bidrar med kunskap om hur ni i er speciella verksamhet kan identifiera, utveckla och behålla verksamhetens intraprenörer och samtidigt skapa ett fungerande samspel mellan intraprenören och övriga chefer, kolleger och medarbetare

Orsakerna till att det inte fungerar kan vara flera men en viktig anledning är brist på kunskap om hur man får innovation att samverka med den dagliga verksamheten. Lyckas man överbrygga detta blir de marknadsmässiga vinsterna vanligen mycket stora samtidigt som arbetsklimatet blir bättre för alla medarbetare.

Det beror på att intraprenörens egen vision, idéer och drivkrafter bygger på verksamhetens vision och mål. Genom sin erfarenhet, kunskap och innovativa förmåga att kombinera det nuvarande med framtidens behov, lyckas intraprenören ofta både bidra till förnyelse och till en väsentligt ökad vinst i verksamheten. Men det gäller endast med rätt stöd och uppmuntran från ledningen. Utan detta stöd riskerar man att personen istället ger upp, går till konkurrent eller startar egen verksamhet.

Vi har verktyg och metoder som hjälper er att stärka verksamhetens förmåga till kontinuerlig innovation.

I seminarier hos kunder varvar Birgitte grupparbeten med teoretiska avsnitt. Omfattning och innehåll utformas tillsammans med kunden.

Att leda innovation i en komplex värld 
 • Vad är innovation?
 • Olika slags innovation – definitioner och typer
 • Hur kan innovation stimuleras, ledas och organiseras
 • Innovation i Startups och etablerade företag
 • Ledningens betydelse för innovationsförmågan
 • Innovationsledning
 • Vanliga hinder och konflikter
 • Systematisk och / eller standardiserad innovation

Frågor att få svar på:

 • Hur kan man analysera, utvärdera, förstå och leda innovationsarbete i organisationer?
 • Vilka är de centrala begreppen i ledning av innovation och hur hänger dessa begrepp ihop?
 • Vilka typer av innovationer används i olika innovationsmiljöer?
 • Hur kan utveckling av olika innovationsförmågor bidra till mer framgångsrik innovation?
 • Vilka hinder och konflikter är vanliga i innovationsarbete och hur kan de hanteras?
 • Hur kan man mäta och utvärdera innovationer?