DN Jobb om Intraprenören – en managementbok som verkligen “löser problem på jobbet”

commentInga kommentarer
Det är fantastiskt roligt att min bok Intraprenören – Nyckeln till innovation har valts som en av de managementböcker som ger både teori och är en praktiskt “handfast” handledning. Det är min förhoppning att den kommer att bidra till än mer framgångsrik innovation med hjälp av all den kreativitet och drivkraft som finns hos många…