Om Entreprenörer och Intraprenörer

Det är lätt att se likheter i entreprenörens och intraprenörens personligheter, men det finns samtidigt avgörande skillnader. För att kunna driva framgångsrik innovation i etablerade verksamheter är det viktigt att känna till dessa olikheter och de särskilda egenskaper och drivkrafter som kännetecknar intraprenören. Om man enbart betraktar intraprenören som en ”anställd entreprenör” riskerar man att missa avgörande framgångsfaktorer.

I boken Intraprenören – Nyckeln till innovation. Hur man leder kreativa medarbetare presenterar jag dessa skillnader och analyserar bland annat hur de påverkar både omgivningen och verksamheten.

Ett utdrag ur boken (s 28-29):

”Det är lätt att se många likheter mellan intraprenörers och entreprenörers personligheter. Inte minst liknar de varandra när det gäller att se nya möjligheter, nyfiket utforska omvärlden och deras mod att ta vissa risker. Men de skiljer sig även åt på väsentliga punkter och jag hävdar att intraprenören har en mer komplex kombination av egenskaper. Till exempel kännetecknas både intraprenörer och entreprenörer av passion, viljestyrka, envishet och mod. Däremot kan egenskaper som prestigelöshet, lyhördhet och tålamod vara helt nödvändiga för intraprenörer men de finns endast i varierande grad hos entreprenörer. Det beror till stor del på vilken miljö som personerna befinner sig i.

En entreprenör är en innovativ egen företagare. Hen bygger sin egen verksamhet från grunden, följer sin vision och genomför idéer. Entreprenören äger, driver och kontrollerar både företaget och innovationen, fattar själv de viktiga besluten och tar den ekonomiska risken. Hen kan arbeta med en startup eller ha kommit längre och skapat ett tillväxtföretag. I Sverige pågår just nu en debatt om hur svårt det är för mindre och medelstora entreprenörsledda företag att finansiera tillväxt och att entreprenörer därför tvingas sälja sina företag i förtid eller väljer att flytta dem utomlands (DN 2016).

Intraprenören hittar man främst som anställd i medelstora och större företag. Hen kopplar sin vision och sina egna och andras idéer direkt till arbetsuppgiften och investerar mycket av sig själv och sina egna ambitioner i företagets framtid. Intraprenören tar inte ekonomisk risk på samma sätt som entreprenören, utan hens största utmaning är istället att ha tillräckligt tålamod för att hantera internt motstånd och det politiska spelet. Det är nödvändigt eftersom hen ingår i ett organisatoriskt och hierarkiskt system där andra fattar de avgörande besluten.

För att förverkliga intraprenörens idéer krävs det ofta betydligt större resurser än vad som vanligtvis finns i nystartade entreprenörsledda företag. Det kan handla om kapitalbehov men ofta dominerar andra behov, som tillgång till produktions- och marknadsresurser, kunskap och tvärfunktionell kompetens. Därmed får faktorer som ledarskap, personella resurser och arbetsmiljö mycket stor betydelse för om intraprenören lyckas eller inte.

Som företagets frontfigur är det entreprenören som förknippas med och påverkas ekonomiskt av företagets resultat. Det ses som en naturlig del av entreprenörens ekonomiska risktagande. Däremot är det fortfarande ovanligt att man kopplar ihop intraprenören med företagets ekonomiska resultat baserat på hens idéer, nya koncept och innovativa produktutveckling. Ofta varken söker eller får intraprenören ekonomisk belöning för sina insatser. Dock finns det viktiga undantag där man har utvecklat särskilda belöningssystem för innovation i starkt innovationsdrivna verksamheter och branscher. Fortfarande är det inte ovanligt att företag först i efterhand eller inte alls inser vilken betydelse en eller flera intraprenörer har haft för att skapa och driva fram innovationer.

Konsekvensen av att en intraprenör inte får rätt förutsättningar är att hen väljer mellan att antingen ”lägga ner” och sluta utveckla, gå till en konkurrent eller starta egen verksamhet som entreprenör. Det första alternativet undviker intraprenören i det längsta, men vilket av de två senare alternativen är det mest sannolikt att hen väljer?”

Läs mer om intraprenörer och entreprenörer och mycket annat om innovation i boken Intraprenören – Nyckeln till innovation som kommer ut den 5/4 2017. Den går nu att förbeställa på Calidris förlag (www.calidrisforlag.se/butik/)

Related Posts

Inga resultat hittades.

2 kommentarer. Leave new

 • Andreas Bendtsen
  9 mars, 2017 10:35

  Det er spændende problemer du tager op i din bog. Intrepenøren har det svært. Glæder mig til at læse din bog. Kh Andreas

  Svara
  • Tack Andreas! Ja, det är frågor som blir alltmer aktuella oavsett land eller typ av verksamhet. Vem vet, kanske ges ut boken även på danska. Hälsningar
   Birgitte

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed