Intraprenörens fem viktigaste drivkrafter

En viktig framgångsfaktor när det gäller att leda kreativa medarbetare är att identifiera och stimulera deras drivkrafter.  I boken  Intraprenören – nyckel till innovation, Att leda kreativa medarbetare, presenterar jag de starkaste drivkrafterna hos kreativa personer:


“Utifrån forskningen och intervjuerna går det att identifiera fem drivkrafter som verkar vara särskilt starka hos intraprenörer och som kan avspeglas i en rad olika beteenden. Nedan beskriver jag dessa drivkrafter och ger exempel på beteenden som följer av dem.

De fem drivkrafterna innebär att intraprenören behöver:

 1. Leva sin vision

Intraprenören skapar och sätter ord på en egen vision, som oftast är starkt förknippad eller integrerad med företagets vision och mål. Intraprenören gör det genom att hen:

 • Tar personlig ställning till företagets värderingar, vision och mål.
 • Identifierar behov och möjligheter i sitt arbete.
 • Skapar en egen vision kring vad som är möjligt.
 • Formulerar och presenterar egna och andras idéer.
 • Får andra att dela visionen och idéerna, att se möjligheterna.
 • Inspirerar andra att arbeta åt samma håll.
 1. Söka utmaningar och skapa något nytt

Intraprenören drivs av utmaningar, av att förbättra och utveckla för att skapa något nytt och annorlunda. Intraprenören gör det genom att hen:

 • Tänker utanför ramarna.
 • Ifrågasätter befintliga lösningar.
 • Ställer alla slags frågor, även de obekväma.
 • Utmanar det rådande systemet.
 • Driver utveckling trots motstånd.
 1. Hitta lösningar på problem

Intraprenören drivs av att hitta lösningar på problem och av tron på att ”allt är möjligt”. Intraprenören gör det genom att hen:

 • Använder sin egen kompetens.
 • Ser vad som saknas, identifierar olika behov i och utanför verksamheten.
 • Sätter ord på hur det ”borde vara istället”, presenterar egna och andras idéer.
 • Använder tvärfunktionella kompetenser som resurser.
 • Skapar kompetenta intraprenörsteam.
 • Utvecklar möjliga lösningar tillsammans med andra.
 1. Frihet

Intraprenören drivs av att få arbeta självständigt under stor frihet, utan begränsningar, regler och rutiner och med minimal styrning och kontroll. Intraprenören gör det genom att hen:

 • Ifrågasätter och kringgår begränsande normer och regler.
 • Sätter igång och styr själv processer.
 • Arbetar vid behov ”under radarn”.
 • Bygger relationer med kompetenta chefer, kolleger och medarbetare, oavsett deras position.
 1. Personlig utveckling

Intraprenören drivs av omväxling, ny kunskap och nya erfarenheter. Intraprenören gör det genom att hen:

 • Byter arbetsuppgifter, avdelning och/eller
 • prioriterar kontinuerlig vidareutbildning inom olika områden.
 • Har erfarenhetsutbyte med externa och interna kontakter.
 • Byter arbetsgivare eller startar eget företag (främst vid internt motstånd).

Det är först när intraprenörer får utrymme för sina drivkrafter som de kan skapa omvälvande och kontinuerlig innovation, men styrkan hos drivkrafterna varierar mellan olika intraprenörer och därmed även innovationsförmågan.”

Vill du veta mer om vad som är viktigt om hur man leder kreativa medarbetare så läs gärna övriga inlägg, som alla berör innovation på olika sätt. Snart kommer boken som ger svar på många frågor. Det tar dock betydligt längre tid att producera en bok än vad än vad jag trodde för två år sedan, men nu är den på sättning och ska provtryckas.

Under tiden får du gärna kommentera och/eller ställa frågor här på bloggen eller kontakta mig på birgitte. stjarne@interctalyst.se eller på mobilen 070 759 50 25.

Related Posts

Inga resultat hittades.

2 kommentarer. Leave new

 • Men det är ju en perfekt beskrivning av mig!

  Svara
  • Hej Lenita! Kul att du känner igen dig. Det är inte konstigt att de flesta intraprenörer är okända,(World Economic Forum kallar dem för “The hidden entrepreneurs”), eftersom inte heller de själva vet om att de är intraprenörer. Hoppas du får användning för dina nya insikter. Hälsningar Birgitte

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed