Coaching ger rätt hjälp och styrka

commentInga kommentarer
Det är viktigt att ha gedigen kunskap och vetenskaplig grund för det man presenterar som “sanningar”. Men hänvisning till vetenskap kan också användas som slagträ i debatten om man vill dela upp verkligheten i sant och falskt. I den här repliken i SvD ger jag och Britt Söderström, Kraftsamlarna, vår bild av hur vi ser…