Om Entreprenörer och Intraprenörer

comment2 kommentarer
Det är lätt att se likheter i entreprenörens och intraprenörens personligheter, men det finns samtidigt avgörande skillnader. För att kunna driva framgångsrik innovation i etablerade verksamheter är det viktigt att känna till dessa olikheter och de särskilda egenskaper och drivkrafter som kännetecknar intraprenören. Om man enbart betraktar intraprenören som en ”anställd entreprenör” riskerar man att…