Kreativa medarbetare – en överlevnadsfråga

commentInga kommentarer
Akademikerförbundet Jusek presenterar en undersökning bland 2 000 akademiker som visar att nästan var femte akademiker/tjänsteman inte upplever att de får utlopp för sin kreativitet i arbetet. Endast 15 procent svarar att de får mycket stort utlopp för sin kreativitet, men skillnaderna mellan olika grupper är stora. Undersökningen visar att chefer upplever att de får långt…