Om Birgitte Stjärne

Jag föreläser, utbildar och skriver om intraprenörskap och innovation och arbetar även som förändringsledare och bollplank/coach till företagsledning och chefer. Med innovation och utveckling i fokus vill jag bidra med kunskap och erfarenhet av innovationsledning och vad som driver intraprenörer och team att skapa innovation.

Under tjugo år som anställd har jag som intraprenör och chef drivit framgångsrik utveckling och förändring i olika verksamheter. Erfarenheter som gett mig djup förståelse för de utmaningar som dagens företagsledare, ledningsgrupper, chefer och intraprenörer står inför. Jag är väl insatt i aktuell forskning och har tagit del av många intraprenörers erfarenheter.

Med egna verktyg och metoder hjälper jag företag och organisationer att identifiera, utveckla och behålla de intraprenörer som forskarna hävdar är en förutsättning för framgångsrik kontinuerlig innovation.

Jag föreläser och leder seminarier och projekt om innovation och intraprenörskap och arbetar även som ledartränare, certifierad coach, utbildare och interim chef.

Jag är även medlem i konsultnätverket Affärskraft.

www.affarskraft.se

Boken om innovation och intraprenörer

I boken Intraprenören – nyckeln till innovation: Hur man leder kreativa medarbetare (2017) berättar Birgitte om sina egna och andra intraprenörers personliga erfarenheter av att utveckla och driva förändring. Här finns bl a exempel på hur intraprenörer kan uppleva sin vardag, fakta om den samlade forskningen kring innovation och intraprenörskap och vilka faktorer som påverkar innovationsförmågan i en verksamhet.

Birgitte visar på hur en intraprenör kan påverka verksamheten med sin speciella personlighet och att det är viktigt att förstå hur hen i sin tur påverkas av och själv påverkar sin omgivning. Hennes budskap är att ”när allt fungerar riktigt bra bidrar intraprenören till verksamheten med nya tankar och idéer, inspiration, visioner, arbetsglädje, problemlösning, uthållighet och mod, och i många fall helt extraordinära resultat”.

”De flesta forskare är överens om att det unika med intraprenören är hens förmåga att skapa och förverkliga sina egna drömmar och idéer och samtidigt fånga upp andras. Själv hävdar jag att nyckeln till framgångsrik innovation ligger i den senare delen, i intraprenörens förmåga att sätta ord på drömmar och få andra, chefer, kolleger och medarbetare, att tillsammans följa med på resan. Min ambition med boken är att ge en så fullständig bild av intraprenören som möjligt genom att koppla ihop forskningens teorier med intraprenörers praktiska erfarenheter.”

“Det är forskning som handlar om arbetsmiljö och ledarskap, om kreativitet och inre motivation och om hur hjärnan påverkar viljestyrka, tålamod och vanor. Inom respektive område kopplar jag samman forskningens resultat med min analys av vad den innebär för intraprenörer och intraprenörskap.”

Boken innehåller även konkreta råd till företagsledningen om hur man kan skapa den företagskultur och ledarskap som stöder ett framgångsrikt förändrings- och utvecklingsklimat.

“The intrapreneur – the Key to Innovation” (2018) finns att köpa på Amazon.com

Intraprenören – nyckeln till innovation

Allt du behöver veta om intraprenörer och innovation!