Intraprenörens fem viktigaste drivkrafter

comment2 kommentarer
En viktig framgångsfaktor när det gäller att leda kreativa medarbetare är att identifiera och stimulera deras drivkrafter.  I boken  Intraprenören – nyckel till innovation, Att leda kreativa medarbetare, presenterar jag de starkaste drivkrafterna hos kreativa personer: “Utifrån forskningen och intervjuerna går det att identifiera fem drivkrafter som verkar vara särskilt starka hos intraprenörer och som kan…

Att hitta sin inre motivation på nytt

commentInga kommentarer
Två av de största hindren mot framgångsrik förändring och innovation kan kopplas till brist på inre motivation. Avsaknad av inre motivation kan på olika sätt påverka både chefer och/eller de kreativa medarbetare som driver innovationer, intraprenörerna. Det kan vara chefens personliga rädslor som gör det svårare att leda och stötta innovationsarbetet. Eller så kan verksamheten präglas av en negativ…

Framgångsrik innovation är en uppnåelig dröm

commentInga kommentarer
Även om alla inte vill vara stridsflygare finns det mycket att lära av John Foley i bifogade artikel i Kvalitetsmagasinet 17/11 2016. Som att innovation drivs av medarbetare och deras känsla av tillhörighet, mening och ett högre syfte, vilket kräver ett tillåtande ledarskap och en kreativ företagskultur. Artikeln bekräftas min tes att det är det…

Mindre tävlan och konkurrens ger bättre innovationsförmåga

commentInga kommentarer
Forskningen visar att inre motivation, känslan av meningsfullhet och egen personlig utveckling, är nödvändig för all innovation. Jag påstår att vi genom att leda med tillit och förtroende kan bidra till ett kreativt arbetsklimat och att det är med hjälp av öppenhet,  glädje och lust som man driver innovation . Konkurrens leder till misstänksamhet, ångest och…