Att driva förändring i en komplex värld

Det finns inget bästa recept på hur företag och organisationer lyckas med att genomföra genomgripande förändringar. ”Vad man gör och hur man gör det” är unikt för varje verksamhet. Men forskningen visar att de som lyckats med sina transformativa processer och skapat omvälvande eller radikal innovation, har en hel del gemensamt. De har tillgång till särskilda resurser i verksamheten och deras organisation är väl förberedd på att hantera oväntade händelser i omvärlden.

När verksamheten förbereder sig inför sådana situationer kan det intraprenöriella kapitalet användas som en måttstock på verksamhetens förmåga att anpassa sig till förändringar av olika slag.

Birgitte Stjärne, författare till  Intraprenören- Nyckeln till innovation / The Intrapreneur – The Key to innovation (2017) har nyligen publicerat sin nya bok,  Principles of Intrapreneurial Capital (2022), skriven i samarbete med Albert Bengtson och Roland Williams.

I boken presenterar författarna ett ramverk för att driva transformativa utvecklingsprocesser. Den beskriver hur företag och organisationer bygger sitt intraprenöriella kapital genom att använda den nya 4C modellen* och investera i tre fokusområden. Dessa är • organisatoriskt stöd för intraprenörskap, • företagskultur för samarbete och nätverkande och • ambidextert ledarskap där operativ verksamhet och förändringsarbete drivs parallellt.

Genom att löpande bygga sitt intraprenöriella kapital stärker företag och organisationer förmågan att agera snabbrörligt i krissituationer, hantera komplexa utmaningar i omvärlden och utveckla nya hållbara lösningar.

Birgitte delar i sina böcker med sig av sin mångåriga erfarenhet som operativ chef och förändringsledare tillsammans med resultatet av hennes omfattande studier av innovationsledning och intraprenörskap. Hon har även deltagit som expert i arbetet med vägledningsstandarden för innovationsledning, ISO 56002:2019 (Innovation Management System).

*The 4C Model for Intrapreneurial Capital av Bengtson & Stjärne 2022

NYHET! Principles of Intrapreneurial Capital

Intraprenöriellt kapital rustar företag och organisationer i en ständigt föränderlig affärsmiljö och komplex omvärld!

Intraprenören – nyckeln till innovation

Allt du behöver veta om intraprenörer, de mest kreativa medarbetarna som driver transformation!

Om kontinuerlig innovation

Det nya i vår tid är att förändringar sker så snabbt och att tekniker och kunskap inte längre är förbehållet några få etablerade aktörer. Forskarna kallar det för ”kontinuerlig innovation” och menar att det är en nödvändig kärnkompetens för företag och organisationer som vill överleva på sikt. Forskare och näringsliv är överens om att medarbetarna är den viktigaste faktorn för framgångsrik innovation.

Om intraprenörer

Intraprenörer är anställda  i företag och organisationer som drivs av nyfikenhet och utmaningar i sitt arbete. Intraprenören identifierar behov och ser möjligheter och arbetar självständigt, engagerat och uthålligt med att hitta nya kreativa, ofta unika, lösningar på verksamhetens utmaningar och problem.

Om ledningens ansvar

Förväntningarna på ägare, styrelser, ledningar och chefer ökar och de förväntas ha insikt om hur man hanterar utveckling och förändring. För att kunna verka i kopmplex miljö behöver chefer och beslutsfattare leda operativ verksamhet och transformativa processer parallellt.

Om Birgitte Stjärne

Birgitte Stjärne föreläser, utbildar och skriver om innovationsledning, intraprenöriellt kapital, och intraprenörskap.  Hon verkar som bollplank till företagsledningar och chefer samt som stöd till innovationsledare och intraprenörer och deras team.

Birgitte bidrar med kunskap, metoder och verktyg för självutvärdering och förändringsledning i komplexa miljöer. Hon hjälper företag och organisationer att bygga intraprenöriellt kapital för att stärka deras förmåga att lyckas med transformation.

Boken om innovation och intraprenörer

I boken Intraprenören – nyckeln till innovation: Hur man leder kreativa medarbetare, (2017) berättar Birgitte om sina egna och andra intraprenörers personliga erfarenheter av att utveckla och förändra. Här redovisas bl a en rad exempel på hur intraprenörer kan uppleva sin vardag, fakta om den samlade forskningen kring innovation och intraprenörskap och vilka faktorer som påverkar innovationsförmågan i en verksamhet.

Birgitte visar på hur en intraprenör kan påverka verksamheten med sin speciella personlighet och att det är viktigt att förstå hur en intraprenör i sin tur påverkas av och själv påverkar sin omgivning.

I en artikel från World Economic Forum (2017) är Sverige land nummer 2 i Europa när det gäller sammanlagd innovationsförmåga. Äntligen räknas intraprenörerna med i statistiken! Läs mer: https://www.weforum.org/agenda/2017/03/europes-most-entrepreneurial-country

Läs mer om boken:

Pressrelease: http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ny-fackbok-saetter-fokus-paa-intraprenoeren-foeretagets-kreativa-stjaerna-1881950

Intraprenören – nyckeln till innovation

Allt du behöver veta om intraprenörer och innovation!

Föreläsning om intraprenörer och innovation

Birgitte föreläser om intraprenörens betydelse för hur företag och organisationer kan lyckas i en värld med ständig, kontinuerlig, förändring. Hon beskriver hur intraprenörer fungerar och hur de med sina speciella egenskaper och attityder har förmåga att skapa och driva utveckling och förändring.

Utbildning för framgångsrik innovation

I seminarier hos kunder varvar Birgitte grupparbeten med teoretiska avsnitt som är direkt anpassade för den enskilda kunden och verksamhetens förutsättningar. Förutom att analysera och fundera över hur intraprenörer påverkar eller skulle kunna påverka verksamheten så arbetar vi även med frågor kring struktur, ledarskap och arbetsplatskultur.

Identifiera, utveckla och behåll era intraprenörer

I många företag och organisationer finns det både goda ekonomiska och personella resurser och medarbetare med idéer och stark innovativ förmåga. Men det är vanligt att initiativ till utveckling hindras av en inneboende tröghet och tveksamhet till förändring i organisationen.

Birgitte med kolleger bidrar med kunskap om hur ni i er verksamhet kan identifiera, utveckla och behålla verksamhetens intraprenörer och samtidigt skapa ett fungerande samspel mellan intraprenören och chefer, kolleger och medarbetare

INTRESSERAD?

Vill ni också förstå hur ni bäst utvecklar era intraprenörer?