Att leda innovation i en komplex värld

För många är innovation detsamma som digitalisering och innovationsprocesser,  men det är bara delar av vad som krävs för att skapa innovation. Det finns inga recept på hur man lyckas utan ”vad man gör och hur man gör det” är unikt för varje verksamhet.

Men det finns mycket att lära av forskningen och snart 50 års praktisk erfarenhet av innovation i etablerade och nystartade företag. Med kunskap och bra verktyg blir det lättare att lyckas.

Jag , Birgitte Stjärne, hjälper er att ställa de rätta frågorna och söka svaren på hur innovation kan bli en naturlig del i er verksamhet.

Frågor som

  • Hur kan man analysera, utvärdera, förstå och leda innovationsarbete i er organisation?
  • Hur kan man utveckla den samlade innovationsförmågan för att skapa mer framgångsrik innovation?
  • Vilka hinder och konflikter är vanliga i innovationsarbetet och hur kan de hanteras?
  • Hur kan man mäta och utvärdera innovation?

Efter många år som operativ chef och förändringledare i många olika innovationsprojekt arbetar jag som konsult inom innovationsledning och intraprenörskap.  Jag är författare till böckerna Intraprenören- Nyckeln till innovation (2017) och The Art of Intrapreneurship (2021) och skriver en lärobok om innovationsledning (Ht- 2021).

Jag är även medlem i den expertgrupp som tagit fram den nya vägledningsstandarden för innovationsledning, ISO 56002:2019 (Innovation Management System).

Intraprenören – nyckeln till innovation

Allt du behöver veta om intraprenörer och innovation!

Om kontinuerlig innovation

Det nya i vår tid är att förändringar sker så snabbt och att tekniker och kunskap inte längre är förbehållet några få etablerade aktörer. Forskarna kallar det för ”kontinuerlig innovation” och menar att det är en nödvändig kärnkompetens för företag och organisationer som vill överleva på sikt. Forskare och näringsliv är överens om att medarbetarna är den viktigaste faktorn för framgångsrik innovation.

Om intraprenörer

Intraprenörer är anställda  i företag och organisationer som drivs av nyfikenhet och utmaningar i sitt arbete. Intraprenören identifierar behov och ser möjligheter och arbetar självständigt, engagerat och uthålligt med att hitta nya kreativa, ofta unika, lösningar på verksamhetens utmaningar och problem.

Om ledningens ansvar

Förväntningarna på ägare, styrelser, ledningar och chefer ökar och de förväntas ha insikt om hur man hanterar utveckling och förändring. Framgångsrik innovation förutsätter enligt forskarna ett ledarskap på alla nivåer där chefer och beslutsfattare förstår sig på intraprenörens personlighet, drivkrafter och behov.

Om Birgitte Stjärne

Jag föreläser, utbildar och skriver om intraprenörskap och innovation och arbetar även som förändringsledare och bollplank/coach till företagsledning och chefer. Med innovation och utveckling i fokus vill jag bidra med kunskap och erfarenhet av vad som driver intraprenörer och team att skapa innovation.

Boken om innovation och intraprenörer

I boken Intraprenören – nyckeln till innovation: Hur man leder kreativa medarbetare, (2017) berättar Birgitte om sina egna och andra intraprenörers personliga erfarenheter av att utveckla och förändra. Här redovisas bl a en rad exempel på hur intraprenörer kan uppleva sin vardag, fakta om den samlade forskningen kring innovation och intraprenörskap och vilka faktorer som påverkar innovationsförmågan i en verksamhet.

Birgitte visar på hur en intraprenör kan påverka verksamheten med sin speciella personlighet och att det är viktigt att förstå hur en intraprenör i sin tur påverkas av och själv påverkar sin omgivning.

I en artikel från World Economic Forum (2017) är Sverige land nummer 2 i Europa när det gäller sammanlagd innovationsförmåga. Äntligen räknas intraprenörerna med i statistiken! Läs mer: https://www.weforum.org/agenda/2017/03/europes-most-entrepreneurial-country

Läs mer om boken:

Pressrelease: http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ny-fackbok-saetter-fokus-paa-intraprenoeren-foeretagets-kreativa-stjaerna-1881950

Intraprenören – nyckeln till innovation

Allt du behöver veta om intraprenörer och innovation!

Föreläsning om intraprenörer och innovation

Birgitte föreläser om intraprenörens betydelse för hur företag och organisationer kan lyckas i en värld med ständig, kontinuerlig, förändring. Hon beskriver hur intraprenörer fungerar och hur de med sina speciella egenskaper och attityder har förmåga att skapa och driva utveckling och förändring.

Utbildning för framgångsrik innovation

I seminarier hos kunder varvar Birgitte grupparbeten med teoretiska avsnitt som är direkt anpassade för den enskilda kunden och verksamhetens förutsättningar. Förutom att analysera och fundera över hur intraprenörer påverkar eller skulle kunna påverka verksamheten så arbetar vi även med frågor kring struktur, ledarskap och arbetsplatskultur.

Identifiera, utveckla och behåll era intraprenörer

I många företag och organisationer finns det både goda ekonomiska och personella resurser och medarbetare med idéer och stark innovativ förmåga. Men det är vanligt att initiativ till utveckling hindras av en inneboende tröghet och tveksamhet till förändring i organisationen.

Birgitte med kolleger bidrar med kunskap om hur ni i er verksamhet kan identifiera, utveckla och behålla verksamhetens intraprenörer och samtidigt skapa ett fungerande samspel mellan intraprenören och chefer, kolleger och medarbetare

INTRESSERAD?

Vill ni också förstå hur ni bäst utvecklar era intraprenörer?