10 saker som Entreprenörer behöver veta om intraprenörskap

Murray Newlands är en amerikansk entreprenör, investerare, affärsrådgivare och talare. Han är debattör och skriver artiklar i Forbes Magazine och Inc Magazine. Han är även författare till boken Online Marketing: A User´s Manual (2011). Murray Newlands skrev 2015 följande debattinlägg på i Inc.com där han reflekterar över samspelet mellan entreprenörer och intraprenörer (min översättning, se länk till ursprungliga inlägget nedan).

10 saker som entreprenörer behöver veta om intraprenörskap

Intraprenörskap är ett relativt nytt begrepp som fokuserar på de anställda i företag som har många av entreprenörens kännetecken. En intraprenör är en anställd i ett företag som tar risker i ett försök att lösa ett givet problem. Utifrån omfattande forskning det blir väl förstått hur viktigt intraprenörer är ett framgångsrikt företag. Så vad bör en entreprenör veta om intraprenörer?

Här är 10 viktiga punkter:

  1. Det som skiljer mellan entreprenörer och intraprenörer kan ses som att de har olika fokus. Medan en entreprenör ser företaget som en vision från början till slut är en intraprenör en del av denna bredare vision. Intraprenören arbetar inom företaget för att lösa ett specifikt problem. Därför behöver intraprenören ha en mer direkt användbar kompetens för en given uppgift. Intraprenören tar risker men gör det inom ramen för sitt arbete i företaget. Till skillnad från entreprenören är intraprenören inte är inriktad på hela företaget utan snarare på processer inom det.
  2. Intraprenörer är viktiga bidragsgivare till ökad produktivitet i företag. Liksom entreprenörer, tar intraprenörer risker och hittar mer effektiva sätt att utföra uppgifter. En intraprenör, i ordets mest grundläggande betydelse, är en skicklig problemlösare som kan ta sig an viktiga uppgifter inom ett företag.
  3. Intraprenörer är de som driver innovation inom företag. I en roll som liknar entreprenörens, försöker intraprenörer hitta lösningar på unika marknadsdrivna problem. De söker riktlinjer, tekniker och tillämpningar som löser ett hinder för ökad produktivitet. Liksom entreprenören, som startar ett företag med målet att erbjuda en vara eller tjänst, tar intraprenör på sig en uppgift inom företaget för att stärka företagets förmåga.
  4. Det är viktigt förstå hur intraprenörskap och entreprenörskap är sammanlänkade. I själva verket är det vanligt att någon genom att ta på sig intraprenöriella uppgifter bygger den kompetens som krävs för att så småningom bli en entreprenör. I grund och botten är intraprenörskap det första steget till att bli företagare. Som intraprenör bygger man förmågan att känna igen och lösa viktiga problem samtidigt som man bygger den kompetens som krävs för att en dag starta ett företag.
  5. Intraprenören behöver, på liknande sätt som entreprenören, möjligheter att experimentera, frihet och utrymme att växa. Intraprenörskap kräver självständighet och oberoende för att ge möjlighet att undersöka varje vinkel av de givna problem som de ställs inför. Den som vill detaljstyra över  intraprenörens  agerande kommer att kväva den experimentella och kreativa processen.
  6. En framgångsrik intraprenör förstår trender; de ser vart företaget måste gå, före alla andra. Alla framgångsrika företag måste ha ett antal intraprenörer för att se framtida trender och möta dem innan deras konkurrenter gör. I detta avseende är bra intraprenörer ett företags viktigaste tillgång.
  7. Intraprenörer kommer att bli byggklossar i ett företags ledningsgrupper och ledning. De är den drivande kraft som flyttar företaget framåt och de kommer oundvikligen att avancera till toppen av företaget eftersom de förstår företaget på alla nivåer. Genom att starta från botten, kommer de att se företaget som en uppsättning av processer där varje process måste utvecklas.
  8. Ett företag måste vara medvetet om sina mest framgångsrika intraprenörer. Det måste erkänna och uppmuntra dem så snart som möjligt. Det är genom detta erkännande som ett företag kommer att lyckas och växa. Intraprenören är den mest grundläggande komponenten i ett innovativt och växande företag. Ett företag kräver intraprenörer på varje nivå för att lösa problem och integrera varje process i den större helheten.
  9. Till skillnad från de anställda som enbart arbetar för att få lön, bör intraprenörer ses som en del av företaget. Förutom att de satsar sin tid i ett företag så investerar de sin skicklighet. Intraprenörer ser möjligheten till personlig utveckling tillsammans med företaget. I detta avseende bör man se dem som investerare i företaget, snarare än bara som anställda. En intraprenör är någon som växer med företaget. Det är ett symbiotiskt förhållande eftersom företaget hjälper dem och de i sin tur hjälper företaget.
  10. Ett företag växer när du hittar den positiva spiral som kommer sig av att entreprenörer anlitar intraprenörer. En bra entreprenör erkänner begåvade intraprenörer och när de befordras erkänner de i sin tur bra intraprenörer under dem. På detta sätt kan en företagskultur konstrueras där begåvade innovatörer undervisar och främjar tillväxten av andra begåvade innovatörer. Denna cykel fortsätter och företaget kommer att bli en verkligt innovativ ledare.

Chirag Kulkarni, verkställande direktör i C & M-koncernen, ett entreprenöriellt strategikonsultföretag med fokus på tillväxt och nya produktinnovationer för nystartade företag, säger till Fortune 500 att “intraprenörer är viktiga drivkrafter för tillväxt i små och stora företag, och kan fungera som utmärkta chefer och människor värt att utveckla för att sedan driva entreprenörssatsningar. Om du letar efter personer med företagserfarenhet för ditt nystartade företag, är det intraprenörer som du ska anställa eftersom de förstår företagens omvälvningar, men de kommer fortfarande att drivas och motiveras av att arbeta för att få ditt företag att växa.”

Detta inlägg på Inc.com från 2015-01-06 hittar du på http://www.inc.com/murray-newlands/10-things-entrepreneurs-need-to-know-about-intrapreneurship.html. Mer om Murray Newlands hittar du på http://murraynewlands.com/

Related Posts

Inga resultat hittades.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed